BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Dėl naujos redakcijos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo projektui

Daugiau:

Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto svarstymas

Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto dokumentai

A.Zuokienės pasiūlymas

2012 m. balandžio 18 d. Kaimo reikalų komiteto išvados dėl įstatymo projekto

Siūlymas dėl 2 straipsnio 20 dalies: Zuokienės nuomone, per mažai ribojimų – tik dokumentais įrodyti mišrūną yra per mažai. Jos siūlymas toks, kad VMVT numatytų tam tikrą požymių aprašą, pagal kuriuos šunį, neturintį kilmės dokumentų, būtų galima įvardinti kaip kovinio šuns mišrūną.

Priede šios dalies neradau, taigi įdedu panašų siūlymą iš 2012 04 18 Komiteto išvadų: Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip: „20. Kovinio šuns mišrūnas – negrynaveislis šuo, kurio bent vienas iš tėvų yra kovinis šuo arba kuris atitinka fiziologinius ir elgsenos požymius, nustatytus Kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų požymių apraše, kurį tvirtina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.“

Komitetas nepritarė. Balsavimu nepritarta (už 27, prieš 8, susilaikė 28).

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio (…) 24 dalis ir jas išdėstyti taip: 24. Pavojingo šuns mišrūnas – negrynaveislis šuo, kurio bent vienas iš tėvų yra pavojingas šuo pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.“ nepritarta (už 28, prieš 6, susilaikė 33)

„Gerbiamieji kolegos, aš noriu pasakyti - mes kalbame ne apie kiekvieną kažkokį tai šunelį, mes kalbam apie kovinius šunis. Mes kalbam apie pavojingus šunis, tai yra tik apie 10 veislių – nepaprastai pavojingų. Mes jeigu peržiūrėtume visas laikraščių antraštes, kiek perkandimų, kiek sakykim sužalojimų, kiek mirčių! Mes kalbam apie tokius šunis. Mes nekalbame apie tokius šuniukus, kurie yra mišrūnai, mes kalbam apie kovinius šunis ir kalbam apie pavojingus šunis. Taigi apie kovinius šunis, kurių yra tik dvi rūšys – ir būtent jų mišrūnams jūs dabar nepritariate. Tai pritarkite bent tų kitų aštuonių baisiausių pasaulyje šunų, kurioms būtent žiauriausi, griežčiausi reikalavimai visame pasaulyje, bent jų sakykim mišrūno charakteristikų nustatymui. (…) Tai yra, mes kalbam ne apie bet kokį šunelį, mes dabar kalbame apie aštuonių mūsų vyriausybės patvirtinto sąrašo visų tų bulterjerų – būtent jų mišrūnų aprašą.“ (A.Zuokienės kalba)

Iš kai kurių pasisakymų, man atrodo, patys seimūnai nesuprato, ar jie kalba apie kovinių ir pavojingų veislių mišrūnus, ar tiesiog apie „paprastus“ mišrūnus. K.Kuzminskas sakė, kad mišrūnai pavojingi taip pat – aš supratau, ar jis kalba apie įvairius mišrūnus, besivaikančius dviračiais važiuojančius vaikus ir pan. Abejoju, kad paprastiems įvairių veislių mišrūnams būtų galima sugalvoti kokių nors sankcijų taikymą. Bet kokiu atveju, savo kalbą K.Kuzminskas baigė teiginiu, kad „tų šunų“ laikymą reikia sugriežtinti. K. Daukšys dar bandė įnešti sveiko proto teigdamas, kad ne šuo, o šeimininkas pavojingas.

Po antro balsavimo dėl A. Zuokienės pasiūlymo, kuriam nepritarta, ji teigė, kad buvo pacituotas ne tas įstatymas. Liko spraga, kaip nustatyti pavojingo ar kovinio šuns mišrūną (baisu vaikščioti gatvėmis, chirurgai turės daug darbo ir pan.). Atsakas į tai buvo gana kategoriškas – „būtų didesnė spraga, jei pripažintume tokią nesąmonę“.

Pasiūlymas: Papildyti 8 straipsnį nauja 10 dalimi ir ją išdėstyti taip: „10. Kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus (tais atvejais, kai tokių šunų įstatymai nedraudžia) bei pavojingus šunis laikyti daugiabučiuose namuose draudžiama.“

Balsavimas dėl A. Zuokienės pasiūlymo papildyti 8 straipsnį 10 dalimi; Komitetas pritarė – iš 5 narių 3 balsavo už, taip anksčiau svarstyta nuomonė buvo pakeista (Komiteto vadovas E.Pupinis teigė, kad vasarį Komitetas nepritarė, gegužės mėnesį jau pritarė ir pasiūlė balsuoti). Balsavimo metu pritarta (už 35, prieš 4, susilaikė 25).

Pareiškimas dėl agresyvių šunų apkandžiojimo statistikos diskutuotinas. Pateikiami faktai – skaičiai (ULAC duomenimis, kasmet dėl šunų įkandimų kreipiasi 5500 žmonių, iš jų 1700 – vaikai iki 15 metų amžiaus; 31 asmuo nukentėjo nuo pasiutusių šunų), o priežastys „pritempiamos“ prie jų (tai mėgsta psuedomoklsininkai), visiškai nepasidomėjus, dėl kokių priežasčių šunys kandžiojasi. Kiek teko domėtis VMVT ir policijoje, šunys dažniausiai kanda vasarą, dažniausiai nukenčia vyriškos lyties asmenys, vaikai, kaip viena populiariausių incidentų priežastis nurodyta savininkų neatsakingumas, kada jie šiltu metų laiku lenda laukan, renkasi soduose, kaimuose ir ten rengia vakarėlius, nesirūpindami nei atžalomis, nei šunimis. Nė vienas iš kalbintų įstaigų atstovų negalėjo išvardinti dažniausiai besikandžiojančių veislių. Susimąstyti verta, juk galbūt vertėtų objektyviai įvertinti, kodėl šunys kanda, ir kovoti su tikromis priežastimis, o ne šokinėti aplink vėjo malūnus – žinoma, prieš bene didesnę dalį liaudies politikams tai leidžia sulaukti populiarumo ir pripažinimo, tačiau kitų šalių patirtis seniai rodo, kad kovos būdas, kurios dabar visi laikosi atkakliai įsikibę, neveiksmingas.

Suabejoti tvirtinimų objektyvumu verčia ir rėmimasis laikraščių antraštėmis, teiginiai apie „baisiausius pasaulio šunis“ (dalies sąraše esančių veislių daug kas neatskirtų sutikę gatvėje) bei smagi frazė „visų tų bulterjerų“ – labai gaila, tačiau būtent bulterjerai jokiam sąrašui nepriklauso, jie mūsų šalyje visiškai legalūs ir jiems netaikomi jokie apribojimai, tačiau dauguma šnekančių apie kovinius šunis galvoje vis viena turi šių šunų vaizdinį (kaip ir dauguma kažkodėl įsitikinę, kad tarnybiniai šunys rotveileriai priklauso šiam sąrašui – tai irgi netiesa).

Dalis mūsų sąraše esančių veislių visiškai egzotinės, pvz., vienos veislės atstovas mūsų krašte tik vienas ir atsirado visai neseniai – taigi apie kokią visuomenės apsaugą ar interesus galima kalbėti?.. Jei koks nors bičas pvz. netyčia susidraugautų su pakistaniečiais ir atsivežtų keletą Bully Kutta, kurie mūsų šalyje nėra draudžiami, tačiau taip pat pasižymi savotišku charakteriu ir dėl gimtinėje esančių sąlygų dar išlaikė daug „tikro šuns“ - kaip pasakytų vietiniai - savybių, kažin ar mūsų visuomenė bei seimo nariai pasijustų saugesni su visu tuo savo oficialiu kovinių bei pavojingų šunų veislių sąrašu :)

Beje, vasario mėnesiui Komitetui pateiktas dar vienas siūlymas:

„Jeigu daugiabučio namo bute laikomas šuo kelia triukšmą ir dėl to trikdoma viešoji rimtis, savivaldybės administracija gali uždrausti laikyti šį šunį konkrečiame daugiabučio namo bute, jeigu dėl to bendru pareiškimu į savivaldybės administraciją kreipėsi visi su šiuo butu besiribojančių butų savininkai. Savivaldybės administracijai uždraudus laikyti šį šunį konkrečiame daugiabučio namo bute, šuns savininkas arba laikytojas privalo išgabenti jį iš buto ne vėliau kaip per 30 dienų.“

Jam nepritarta :)

Rodyk draugams

« Ankstesnis puslapis