BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GLOBOS, NAUDOJIMO IR LAIKYMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS - teisės akto projektas

Taigi, galima ateitis:

GYVŪNŲ GLOBOS, NAUDOJIMO IR LAIKYMO ĮSTATYMO

PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2010 m.                        d. Nr.

Vilnius

(Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2000, Nr. 61-1808; 2001, Nr. 99-3521; 2003, Nr. 74-3418; 2004, Nr. 25-753)

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, naudojimo ir laikymo įstatymo nauja redakcija

22. Pavojingas šuo – kovoms išvestos veislės šuo ar jo mišrūnas; į pavojingų šunų veislių sąrašą įtrauktas šuo ar jo mišrūnas; bet kokios veislės šuo, be pagrindo sukėlęs grėsmę žmogaus gyvybei, sveikatai ar turtui.

9 straipsnis. Pavojingų šunų įvežimas, įsigijimas, laikymas, registravimas, ženklinimas, veisimas, dresavimas, prekyba jais bei jų paėmimas

1. Pavojingi šunys į Lietuvos Respubliką įvežami, įsigyjami, laikomi, registruojami, ženklinami, veisiami, dresuojami ir jais prekiaujama laikantis šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų.

2. Į Lietuvos Respubliką įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti draudžiama kovoms išvestų veislių šunis ir jų mišrūnus, pavojingų veislių šunų mišrūnus.

3. Galima laikyti, veisti pavojingų veislių šunis ir prekiauti pavojingų veislių šunimis, kurie yra išlaikę Vidaus reikalų ministerijos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka patvirtintą šuns elgsenos testą. Jeigu bet kokios veislės šuo be pagrindo sukelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, jis gali būti toliau laikomas tik tuo atveju, jeigu per savivaldybės nustatytą laiką išlaiko šuns elgsenos testą.

4. Pavojingų veislių šunis laikyti, veisti, dresuoti, jais prekiauti gali asmenys, turintys savivaldybės išduotus atitinkamus leidimus.

5. Pavojingi šunys turi būti ženklinami mikroschemomis.

6. Pavojingo šuns savininkas turi užtikrinti, kad šuns priežiūra nebus patikėta asmenims, išvardytiems šio straipsnio 7 dalies 1–4 punktuose.

7. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyti leidimai neišduodami asmenims:

1) jaunesniems negu 18 metų;

2) įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

3) teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

4) nepateikusiems dokumento, patvirtinančio, kad asmenys yra išklausę Vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą mokymo programą;

5) gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais šios dalies 2 ir 3 punktuose.

8. Savivaldybės ar Vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pavojingus šunis gali paimti:

1) atsiradus šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems pagrindams ar nesilaikant šio straipsnio 3 dalyje išvardytų nuostatų;

2) atsiradus šio straipsnio 7 dalies 2, 3 ir 5 punktuose nurodytiems pagrindams;

3) atsisakius suteikti leidimą laikyti pavojingą šunį;

4) neturint leidimo laikyti pavojingą šunį ir neįsigijus leidimo per atsakingos institucijos nurodytą laiką;

5) panaikinus leidimą laikyti pavojingą šunį;

6) sustabdžius leidimo laikyti pavojingą šunį galiojimą, kol išnyks leidimo sustabdymo pagrindai;

7) mirus pavojingo šuns savininkui, kol jo įpėdiniui bus išduotas leidimas laikyti pavojingą šunį;

8) mirus pavojingo šuns savininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo ar įpėdiniui atsisakyta išduoti leidimą laikyti pavojingą šunį;

9) jei pavojingas šuo nepaženklintas mikroschema ir neužregistruotas ar pavojingo šuns savininkas per atsakingos institucijos nurodytą laiką nepaženklina pavojingo šuns mikroschema ir (ar) neužregistruoja;

10. Pavojingas šuo negali būti perduodamas šio straipsnio 4 dalyje nurodyto leidimo neturinčiam asmeniui.

11. Pavojingi šunys, paimti šio straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytais atvejais, turi būti nugaišinami. Pavojingo šuns savininkas privalo kompensuoti išlaidas, susijusias su pavojingo šuns paėmimu bei nugaišinimu. Paėmus pavojingą šunį šio straipsnio 8 dalies 6 ir 7 punktuose nurodytais atvejais, pavojingo šuns savininkas privalo kompensuoti pavojingo šuns paėmimo ir laikymo išlaidas.

12. Šio straipsnio 8 dalies 2–5, 8 ir 9 punktuose nurodytais atvejais paimti pavojingi šunys realizuojami teisės aktų nustatyta tvarka. Realizavus pavojingą šunį, už jį gautos pajamos, atskaičius su pavojingo šuns realizavimu susijusias išlaidas, grąžinamos pavojingo šuns savininkui ar įpėdiniui (išskyrus atvejį, jeigu įpėdinis nepriėmė palikimo). Jei realizavus pavojingą šunį su pavojingo šuns realizavimu susijusios išlaidos viršija už jį gautas pajamas,  pavojingo šuns savininkas ar įpėdinis (išskyrus atvejį, jeigu įpėdinis nepriėmė palikimo) privalo skirtumą padengti.

13. Pavojingo šuns savininko civilinė atsakomybė už jam priklausančio pavojingo šuns tretiesiems asmenims padarytą turtinę ir neturtinę žalą draudžiama privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Pavojingo šuns savininko civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimali draudimo suma yra 15.000 eurų kiekvienam draudžiamajam įvykiui.

pilnas projektas čia

Rodyk draugams

« Ankstesnis puslapisNaujesnis puslapis »