BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Kaip jaunimas vartoja alkoproduktus Gelgaudiškyje

ai nu… kad maloniau skaitytųsi, daug ką iškarpiau ir nekišau čia didžiųjų nesąmonių bei itin sumažinau grafikų  skaičių, bet dabar jau pati nebesusigaudau ką palikau, ko ne ir ar nieko neprikaikiojau taip tvarkydama (na man vis dar lengvai nesiskaito, gal reikėjo dar daugiau skaičių išimti, gh) Tad kam įdomu, žiūrėkitės bei keikitės patys.

Alkoholio vartojimo paplitimas tarp Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokinių

Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje alkoholį vartojo (kasdien, kartą ar kelis kartus per mėnesį bei kartą ar kelis kartus metuose) 69,5 proc. mokinių, tai mažiau negu Kauno mieste ir rajone (ten alkoholinius gėrimus geria 93,4 proc. mokinių) ar Šilalėje (74,6 proc.), tačiau daugiau negu Pakruojo savivaldybėje (58,64 proc.) ar Alytuje (58,49 proc. mokinių.) Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje alkoholį vartojo 76,9 proc. vaikinų ir 72,1 proc. merginų.

Kasdien alkoholiniais gėrimais piktnaudžiavo 2,5 proc. (3,6 proc. 14 – 15-mečių, 5,4 proc. 16 – 17-mečių, 3,0 proc. 18 – 19-mečių), kartą ar kelis per savaitę - 8,6 proc. mokinių. Kaip Kuo mokiniai vyresni, tuo labiau tarp jų mažėja negeriančių skaičius Svaigalų kasdien nevartojo tik jaunesnių klasių mokiniai (10 – 13-mečiai), taip pat dauguma šių mokinių teigė negeriantys visiškai arba geriantys kartą – kelis kartus metuose, tuo tarpu vyresni mokiniai alkoholio produktus vartojo žymiai dažniau, paprastai kartą ar kelis kartus per savaitę. Alkoholinių gėrimų visiškai negėrė 6,1 proc. visų 18 – 19-mečių. 14 – 19-mečiai alkoholį dažniausiai vartojo kartą – kelis kartus per mėnesį.

Respondentų alkoholio vartojimo dažnumo pasiskirstymas pagal amžių

Tose šeimose, kuriose alkoholis vartojamas nuolat (tai yra, kasdien) arba dažnai (kelis kartus per mėnesį),
vaikai alkoholinių gėrimų kasdien negėrė – dažniausiai jie svaiginosi kartą ar kelis kartus per mėnesį, be to, trečdalis jų teigė visiškai nevartojantys alkoholio. Šeimose, kur alkoholis visiškai nevartojamas, trečdalis vaikų jį gėrė kasdien, likusi dalis – kartą ar kelis kartus per mėnesį, tarp šių vaikų nebuvo tokių, kurie visiškai nevartotų alkoholio. 34,6 proc. vaikų iš šeimų, kuriose alkoholis vartojamas tik per šventes, gėrė kartą ar kelis kartus metuose, o 29,8 proc. negėrė visiškai.

Paprastai alkoholinių gėrimų mokiniams nupirko vyresni draugai (38,1 proc.) arba jie patys pirko parduotuvėje (23,4 proc.) (Kauno miesto ir rajono 46,2 proc. mokinių alkoholinius gėrimus nuperka vyresni draugai). Kuo mokiniai buvo vyresni, tuo dažniau svaigalų įsigijo patys - 71,9 proc. pilnamečių mokinių (18 – 19 metų amžiaus) ir 41,2 proc. 16 – 17-mečių alkoholinius gėrimus pirko parduotuvėje. Kuo mokiniai buvo jaunesni, tuo dažniau alkoholinius gėrimus jiems nupirko kiti asmenys. Vaikinai dažniau patys pirko gėrimus, merginoms jų dažniau nupirko vyresni draugai arba davė tėvai.

Dažniausiai mokiniai alkoholį vartojo su draugais vakarėlių metu (58,4 proc., Kauno miesto ir rajono mokiniai panašiai – 51,1 proc.) arba per šventes su savo šeima (35,0 proc.). 3,6 proc. mokinių svaiginosi po pamokų, 2,0 – mokykloje.


Kokiose situacijose mokiniai vartoja alkoholinius gėrimus

Skirtingų alkoholio rūšių vartojimo paplitimas Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje

Kasdien sidrą gėrė 1,5 proc. apklaustųjų, mažiausiai kartą per savaitę – 11,7 proc., kartą ar kelis kartus per mėnesį - 28,4 proc. 38,1 proc. 10 – 11 metų amžiaus vaikų sidrą gėrė kelis kartus metuose; 35,4 proc. visų sidrą geriančių 12 – 13-mečių teigė sidro ragavę tik kartą gyvenime; 14 – 19 metų amžiaus jaunimas dažniausiai sidrą vartojo kelis kartus per mėnesį.

Alaus per paskutines 7 dienas po 1 – 2 butelius išgėrė 66,1 proc. apklaustųjų, daugiau negu 10 butelių – 1,8
procento apklaustųjų. Iš tų mokinių, kurie per savaitę išgėrė bent 1 – 2 butelius alaus, 10,8 procento sudarė tie, kurie teigė nevartojantys alkoholinių gėrimų, 5,4 procento – tie, kurie teigė paskutinius 12 mėnesių nevartojantys alkoholinių gėrimų.

Alų kasdien gėrė 2,0 proc. apklaustųjų. Per pastarąsias 7 dienas alaus daugiau išgėrė vaikinai (viso 73,2 proc.), negu merginos (26,8 proc.). Visi mokiniai per pastarąsias 7 dienas dažniausiai išgėrė po 1 – 2 butelius alaus (viso 66,1 proc.). Kuo mokiniai vyresni, tuo daugiau alaus jie suvartojo – tarkim, 10 – 13 metų amžiaus mokiniai pagal išgeriamo alaus per savaitę kiekį užėmė 19,6 proc., 14 – 17 metų – 58,9 proc. 57,1 proc. pilnamečių respondentų per savaitę išgėrė daugiau negu 9 butelius alaus.

Alaus suvartojimo per savaitę pasiskirstymas pagal respondentų amžių

Amžius
metais

Kiek butelių alaus išgeri per 7 dienas?

1 - 4

5 - 8

Daugiau negu 9 Iš viso
n Proc. n Proc. n Proc. n Proc.

10 - 13

11

24,4%

0 0% 0 0% 11

19,6%

14 - 17

27

60,0%

3

75,0%

3

42,9%

33

58,9%

18 - 19

7

15,6%

1

25,0%

4

57,1%

12

21,4%

Iš viso

45

100,0%

4

100,0%

7

100,0%

56

100,0%

Vyno vartojimas tarp mokinių nėra labai paplitęs – šio gėrimo pastarąją savaitę nevartojo 93,4 proc. apklaustųjų. Beveik pusė, (47,7 proc.) apklaustųjų teigė niekada negėrę vyno, 21,8 proc. – jo tik ragavę. Vyną dažniau gėrė vaikinai negu merginos – per pastarąsias 7 dienas 61,5 proc. vaikinų vartojo šį gėrimą.

Šampanizuotas vynas gana populiarus gėrimas – jį vartojo 79,2 proc. apklaustųjų, dar 17,8 proc. šio gėrimo tik ragavo. Skirtingai negu sidras ar alus, šampanizuotas vynas geriamas švenčių metu – trečdalis respondentų (35,0 proc.) jį vartojo kartą ar kelis kartus metuose, šiek tiek mažiau (23,2 proc.) – kartą ar kelis kartus per mėnesį. Kasdien šampaną gėrė 2 procentai 12 – 13 metų amžiaus mokinių, kartą ar kelis kartus per savaitę – 5,8 proc. visų šampaną geriančių 14-15mečių. Kartą ar kelis kartus per mėnesį šampanizuotą vyną dažniausiai gėrė 16 – 17 metų amžiaus jaunimas (beveik pusė). Kartą ar kelis kartus metuose šampaną vartojo 56,7 proc. visų šampaną geriančių 18 – 19mečių.

Likeriai nėra populiarūs gėrimai tarp jaunimo, pusė apklaustųjų jų niekada negėrė. Dažniausiai likeris vartojamas kartą ar kelis kartus metuose (13,2 proc.). Kartą ar kelis kartus metuose likerius dažniausiai gėrė 16 – 17 metų amžiaus jaunimas (27 proc. visų likerį geriančių bendraamžių), kartą ar kelis kartus per mėnesį – 16 – 19 metų amžiaus jaunuoliai, kartą ar kelis kartus per savaitę – 14 – 15 metų amžiaus mokiniai (5,7 proc. visų likerį vartojančių bendraamžių).

Pusė apklaustųjų teigė niekada negėrę ir kokteilių, juos dažniausiai vartojo kartą ar kelis kartus metuose (10,7 proc.).

Degtinę kartą ar kelis kartus per savaitę vartojo 2,5 procento apklaustųjų. 46,7 procentai mokinių teigė degtinės net neragavę. Per paskutines 7 dienas degtinę gėrė 14,2 proc. apklaustųjų; 2 procentai išgėrė daugiau negu 10 taurelių. Merginos dažniausiai išgėrė 5 – 6 taureles (35,7 proc.), vaikinai – arba 1 – 2 (35,7 proc.), arba daugiau negu 10 (21,4 proc.). Kasdien degtinės negėrė visų amžiaus grupių respondentai. Dažniausiai degtinę vartojo 18 – 19 metų amžiaus mokiniai – iš nevartojančių jie sudarė tik 6,5 procento. Kartą ar kelis kartus per mėnesį degtinę gėrė 36,7 proc. visų degtinę vartojančių 18 – 19 metų amžiaus jaunuolių.

Kokio amžiaus ir kokiomis sąlygomis mokiniai pradeda vartoti alkoholinius gėrimus

Dauguma respondentų (66,3 proc.) alkoholio pirmą kartą paragavo būdami 9 – 14 metų amžiaus. 26,1 proc. vaikų alkoholio paragavo iki 9 metų amžiaus. Dažniausiai Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokiniai alkoholio pirmą kartą paragauja šeimos rate (48,7) proc., arba su draugais (36,0 proc.). 37,6 proc. vaikų alkoholio pasiūlė kuris nors iš tėvų, 34,0 proc. – draugai; dalis svaigalų nusprendė paragauti patys (19,8 proc.)


Kokio amžiaus respondentai pirmą kartą paragavo alkoholio

Apsvaigimo nuo alkoholio paplitimas tarp mokinių

51,8 proc. Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokinių teigė, kad bent kartą buvo apsvaigę nuo alkoholio (Lietuvos mastu 81 proc. jaunuolių bent kartą buvo girti, Pakruojo rajone – 14,5 proc.) 10 - 11 metų amžiaus mokiniai prisigėrusiųjų tarpe sudaro 5 procentus. Dažniausiai apsvaigę buvo 14 – 15-mečiai (beveik trečdalis) ir 16 – 19-mečiai.

Apsvaigimų nuo alkoholio skaičius didėja sulig respondentų amžiumi – kuo vyresni mokiniai, tuo daugiau jų buvo bent kartą apsvaigę. Daugiausia kada nors prisigėrusiųjų buvo tarp 18 – 19-mečių, jie sudarė 81,8 proc. visų bendraamžių. Tarp 14 – 17-mečių prisigėrę buvo 62,0 proc., tarp 10 - 13-mečių – 24,3 pro

Apsvaigimo nuo alkoholio mokinių paplitimas, lyginant su jų amžiumi

Ar kada nors
buvo prisigėręs

Amžius
metais

10 – 13

14 - 17

18 - 19

Iš viso

n

Proc.

n

Proc.

n

Proc.

Proc.

Taip

17

24,3%

57

62,0%

23

81,8%

51,8%

Ne

53

75,7%

35

38,0%

6

18,2%

48,2%

Iš viso

70

100,0%

92

100,0%

33

100,0%

100,0%

Kuo dažniau jaunuoliai vartojo alkoholinius gėrimus, tuo dažniau buvo prisigėrę - tarp tų apklaustųjų, kurie
teigė bent kartą buvę apsvaigę, beveik pusė (48,5 proc.) alkoholį vartoja kartą ar kelis kartus per mėnesį. Iš tų respondentų, kurie teigia alkoholį geriantys kasdien ar bent kartą per savaitę, apsvaigę buvo visi, iš geriančių kartą per mėnesį – 81,7 proc., iš geriančių kartą ar kelis kartus metuose – 32,7 proc.

12,7 proc. mokinių bent kartą buvo nuėję į pamokas neblaivūs: 7,6 proc. respondentų nuėję į pamokas neblaivūs buvo nuėję kartą, 4,1 proc. – keletą kartų, 1 proc. į pamokas girti eina dažnai. 10-11 metų amžiaus mokiniai nė karto nebuvo nuėję į pamokas išgėrę. 12 – 13 metų amžiaus mokinių 2 proc. teigė į pamokas išgėrę nueinantys dažnai. Tarp 14 – 17 metų amžiaus mokinių į pamokas kartą išgėrę nuėjo 93,3 proc., keletą kartų – 46,9 proc. Tarp Tarp18 – 19 metų amžiaus mokinių 6,7 proc. į pamokas atėjo kartą išgėrę, o 50 proc. teigė dažnai girti apsilankantys pamokose.


Kaip dažnai neblaivūs mokiniai lankosi pamokose

Mokinių nuomonė apie alkoholio vartojimą

Į klausimą, ar jaunimas šiais laikais vartoja per daug alkoholio, 78,7 proc. apklaustųjų atsakė, kad taip, 7,1 proc. – kad ne, 13,7 proc. nežinojo. 72,2 proc. vaikinų ir 85,6 proc. merginų manė, kad jaunimas geria per daug.

52,8 proc. apklaustųjų manė, kad alkoholio reklama skatina svaigalų vartojimą, 32,0 proc. – kad neskatina. 17,3 proc. apklaustųjų turi kokį nors produktą, kuris reklamuoja alkoholinius gėrimus (paprastai vyresniems paaugliams didesnę įtaką daro ne televizijoje matoma reklama, o alkoholinius gėrimus reklamuojantys produktai – kepurės, bokalai, kuprinės ir pan.). Tarp manančių, kad alkoholinių gėrimų reklama neskatina svaigalų vartojimo, daugiau buvo vyresnio amžiaus moksleivių – taip mano beveik pusė 18 – 19-mečių ir 38,0 proc. 14 – 17-mečių.

Jei alkoholis kainuotų daugiau, 47,7 proc. apklaustųjų galėtų jo nusipirkti, 50,8 proc. – negalėtų. Kuo daugiau jaunimas išleidžia pinigų alkoholiui, tuo dažniau teigia, kad net pabrangus šiems produktams galėtų jų įsigyti. Pvz., tarp respondentų, alkoholiui išleidžiančių 1 – 15 litų, pabrangus svaigalams jų įsigyti  galėtų 76,2 proc., tarp išleidžiančių 16 – 35 litus - 71,4 proc., o tarp išleidžiančių daugiau negu 36 litus – 94,7 proc..


Galimybė įsigyti alkoholio, pakilus jo kainai

Kuo respondentai buvo vyresni, tuo dažniau teigė, jog galėtų įsigyti alkoholinių gėrimų, pakilus jų kainai. Pabrangus produkcijai, jos įsigyti vis dar galėtų 20 proc. 10 – 13 metų amžiaus mokinių, 67,3 proc. 14 – 17 metų amžiaus mokinių ir 66,7 proc. 18 – 19 metų amžiaus mokinių

Kuo dažniau apklaustieji vartojo alkoholį, tuo dažniau teigė, kad galėtų įsigyti produkcijos net jai pabrangus. Pvz., visi respondentai, geriantys alkoholinius gėrimus kasdien, teigė, kad ir vėliau galėtų jų įsigyti, tačiau iš geriančių kartą ar kelis kartus metuose jo įsigyti galėtų 38,9 proc.


Kiek mokinių galėtų įsigyti alkoholio, jam pabrangus

87,8 proc. apklaustųjų manė, kad alkoholis kenkia sveikatai. 7,6 procentai apklaustųjų teigė, kad alkoholį vartoti sveika (dažniausiai jie rašė, kad nedideliais kiekiais vartojami alkoholiniai gėrimai gerina virškinimą). Kuo vyresni buvo apklaustieji, tuo dažniau teigė, kad alkoholį vartoti sveika. Pavyzdžiui, tarp 10 – 13 metų respondentų 1,5 proc. teigė, kad alkoholis yra sveikas; tuo tarpu 22,7 proc. 18 – 19-mečių manė, kad alkoholį vartoti yra sveika, svarbu tik negerti per daug . Dažniausiai (66,6 proc.) teigė, kad alkoholį vartoti sveika, tie mokiniai, kurie svaiginasi kartą ar kelis kartus per mėnesį.


Ar alkoholį vartoti sveika – mokinių pasiskirstymas pagal amžių

24,4 proc. respondentų manė, kad jauni žmonės alkoholį vartoja todėl, kad nori pasirodyti „kieti“, 20,8 proc. – kad būtų linksmiau arba norint atsipalaiduoti. Paklausus, ką reikėtų daryti, kad jaunimas vartotų mažiau alkoholio, 31,5 proc. mokinių parašė, jog reikėtų uždrausi jį pardavinėti (dalis jų siūlo netgi uždrausit alkoholio gamybą), 10,7 proc. – drausti reklamą, 6,2 proc. – didinti alkoholinių gėrimų kainas. 12,7 proc. apklaustųjų mano, kad jau nieko nebeįmanoma padaryti.

Rodyk draugams

« Ankstesnis puslapisNaujesnis puslapis »